SESAM höstseminarium 2002-10-23

MODELLBASERAD UTVECKLING
modellen i fokus


PROGRAM

Översikt: Användning av modeller för system/produktutveckling
Lars Wiktorin, IT Plan

Domänmodeller inom bankvärlden; IBM Financial Systems Data Model

Anne Kron, SEB

Användning av modellering vid utveckling av Flygvapnets lednings- och informationssystem (IS FV)
Staffan Angermund, WM-data

UML 2.0 och dess roll inom modellbaserad utveckling
Morgan Björkander, Telelogic

Så fungerar modellbaserad utveckling i praktiken
Anders Mattsson, Combitech Systems

Agile Processes
Even-André Karlsson, Q-labs

PDM
Lars Hellmark och Kjell Alm, Saab

Evolutionär JAD för effektivare verksamhetsmodellering

Ingmar Ögren, Romet