SESAM höstseminarium 2004-10-20

Information - från börda till resurs?

- Informationshantering i framtida försvaret


PROGRAMMET

IRM i Försvaret (PPS 3,4 MB)
Jarl S Magnusson, DNV

TEORI & FORSKNING
INFORMATION – Vad är det? (PDF 4,1 MB)
Johan Bendz, FMV

IRM som stöd för kunskapsutbyte i organisationer
(PDF 4,3 MB)
Kristina Groth, KTH och Pär Lannerö, Metamatrix

Hur kan webben användas som kunskapskälla?
Mats B Andersson, KTH

Spårning av data - forensisk analys av datorer och annan utrustning
Svante Nygren, teknisk analytiker och journalist

STRATEGISKT ARBETE & TILLÄMPNINGAR
CIO Funktion på FM HKV (PDF 3 MB)
Christer Prinzell, FM HKV

Multisensorintegration inom JAS39 Gripen:

Inledande presentation av uppdrag Multisensorintegration inom JAS 39
Patrick Sakurai, FMV

Krysspejlfunktion och ID-fusion inom MSI39 (PDF 10,4 MB)
Niklas Ferm, Saab Aerosystems

Elektrooptisk modell integrerad i Saab Aerosystems Gripen Systemsimulator (PMSIM) (PDF 1,9 MB)
Stefan Ringberg, Saab Aerosystems

Unstructured Information Management (PDF 1,3 MB)
Michael Thorson, Infosphere

Information och kunskap i en distribuerad värld (PDF 1,8 MB)
Olle Olsson, SICS

US DOD Net-Centric Data Strategy (PDF 14,7 MB)
Harriet J. Riofrio OASD (Networks and Information Integration)/OSD DCIO IM