SESAM höstseminarium 2005-10-20

Interoperabilitet och Nätverksförsvar


PROGRAMMET

Inledning och översikt
Genmaj Staffan Näsström, FMV

Övergripande försvarsmaktskoncept – Reform och interoperabilitetsarbete (pdf 14,3 MB)
Kk Kenth Gutensparr, FM HKV, KRI

Metod- och taktikutveckling (pdf 3 MB)
Övlt Joakim Martell, FM

Systemutformning och genomförande (pdf 2,5 MB)
Öv Anders Johnson, FMV

Tekniska utmaningar och realiseringsmöjligheter (pps 16,4 MB)
Per-Anders Nilsson, Saab

Standardisering – krav och aktiviteter

  PFF, NATO och EU – förutsättningar och krav (pdf 1,5 MB)
Erik Häggblad, FMV
  Interoperabilitet och möjligt industristöd. NCOIC – ett exempel (pdf 1,8 MB)
Lennart Källqvist, Saab
  Europeisk försvars- och krisberedskapsstandard via CEN -”Network Enabled Abilities”
Anders Skog, SIS

Informationshantering i internationell samutveckling- delad information, säkerhetslösningar, juridiska aspekter (pdf 3,6 MB)
Jarl Magnusson, Det Norske Veritas