SESAM höstseminarium 2009-11-19

Geodataförsörjning och dess användning i systemlösningar


PROGRAMMET


Introduktion
Anders Modén, Saab Training Systems, Innovation Lab

GEO-data i FLSC
Lars Eriksson, FOI

Rapid 3D Mapping™
Peo Persson, Saab Bofors Dynamics

Geo-standarder för system idag och i framtiden
Lars Schylberg, Saab

Högupplösta geodata och 3D omvärldsmodeller - nuvarande och framtida möjligheter
Gustav Tolt, FOI

Behovet av geodata i undervattensdomänen
Robert Sigg, FOI

Försvarsmaktens försörjning av geodata
Jan Wikström, FM Chef Geoinfotjänsten