SESAM höstseminarium 2011-11-17

Automatiserad programvarutestning -
Utmaningar, exempel och potential i kritiska system


PROGRAMMETInledning
Håkan Enquist, Ordf SESAM

CD&E som utvecklingsmodell, hur fungerar det?
Arne Norlander, FMKE

Att upphandla lednings- & informationssystem

Anders Wretö, FMV

Erfarenheter från integrationsarbete före insats

Gösta Gustafsson och Nicklas Haglund, FMV

Översikt automatiserad programvarutestning. Metod och verktyg för testning av MMI
Emil Börjesson, Chalmers

Tillvägagångssätt
och erfarenheter från användning av automatiserade tester hos Saab EDS i Göteborg
Kristofer Olsson, Saab EDS

Test i vidareutvecklingen av Gripens avionik- och markstödsystem
Håkan Anderwall, Saab Aeronautics och Jacob Gustafsson, Combitech
 
Arkitektur för enklare
testning
Patrik Servin, Saab EDS

Erfarenheter av automatiserad testning

Tobias Bohn, IBM