Big data

”Bigga byte kräver pigga Hertz!”

14 maj 2013


PROGRAMMET


Inledning
Håkan Enquist, Chalmers, ordförande SESAM

Informationshantering i FM samt informationskomplexiteten inom ramen för ISAF AMN/FMN koncept
Christer Lind-Val, C Utvecklingssektionen (C UtvS), Materielsystem-kontor Ledningssystem (MSK Ledsyst), Enköping

LOGAN, analys av stora datamängder
Robert Nilsson, Saab EDS

F-REX: Collecting and visualizing big data
Pär-Anders Albinsson, FOI

Datakraft, processing och minne för intelligent språk och situationsförståelse
Ton Engbersen,  IBM Pure Application Lead IT / Architect

Mjukvaruarkitekturer, modellering/språk, verktyg för BigData
Mats Brorsson, KTH, SICS, Kista Multicore Center
Stefan Söderlund, IBM

Datadriven underrättelseanalys
med exempel från FOI inom webbanalys (Obs: de finns inte med här)
Christian Mårtensson, FOI