Ledning och verkan i Cyberåldern

9 juni 2015


PROGRAMMET1.

Lednings- och verkanssystemutveckling sedan 1990-talet – vad har vi lärt oss
Sammanhållande Göran Kihlström

 

Översiktliga projektbeskrivningar och uppnådda resultat
Ledningssystem, Spanings/Verkanssystem, Sambandssystem
Logistik, Strategier
Jämförelser mellan viktigare uppnådda resultat
Vad tar vi med oss framöver
Göran Kihlström

Projektexempel:
Strategier, Michael Stolz, FMV
Battlefield Management System , Ola Winberg, FMV
Länk 16, Kristin Strömberg, FMV

 

2.

Struktur och metoder för framtidens försvarssystem och exempel på vad de kan innebära för systembyggandet
Sammanhållande Per Johannisson, Networking Information Infrastructure


 

Arkitekturer för framtidens försvarssystem
Per Johannisson

Användning av modellbaserad systemutveckling på Gripen E
Modeller som verktyg för förbättrad (system)-förståelse och kommunikation i ett storskaligt projekt.
Behov av modellåteranvändning. Hantering av flera slutprodukter i det produktsystem Saab levererar.
Henric Andersson, Saab

Försvarssystem och deras implementering
Per Johannisson


3.

 

Hur bygger vi våra system så att de klarar Cyberåldern
Sammanhållande Jaan Haabma; Basesoft Open Systems

Diskussionsgrupp bl a om:
Vad kommer att känneteckna verksamhetsmiljön
Hur ser Cyberhoten ut
Vilka typer av skyddsåtgärder kan vidtas
Hur svårt blir det att få helheten att fungera etc
Bengt Ackzell, Cim-Coach, Magnus Sparf & Mikael Wedlin ,FOI, Ola Winberg, FMV

Cyberförsvarsförmåga genom tekniska cyberförsvarsövningar
Magnus Sparf, FOI


Föredrag av gästföreläsare - Min syn på cyberhot och åtgärder
Mattias Hanson, Chef MUST Säkerhetsenhet