SESAM vårseminarium 2016-05-11

 

Informationssäkerhet, Markförband, Mobilitet

 

 

De tekniska systemen för insatta förbands verksamhet i fält har tidigt varit föremål för kvalificerad funktionshöjning genom digitalisering av materiel och skapande av nya kommunikations- och databehandlingssystem.

Sveriges plattformsbaserade förband har tidigt, redan från 60-talet, nått hög internationell klass genom integrerade funktionskedjor från sensorer via plattformar till vapen och ledningscentraler.

Markförbandens lednings- och informationssystem i fält är i färd att bestyckas med brett tillgängliga och högkompetenta tekniska funktioner för informationshantering och datakommunikation

Detta seminarium belyser nuläget och framåtblickar avseende förmågan till hantering av information och informationssäkerhet hos insatta markförband med huvudsakligen mobil kommunikation tillgänglig.


PROGRAM

 

SESAM
Håkan Enquist, Göteborgs universitet, Ordf SESAM

Michael Stolz, FMV

 

Inledning
Mattias Hanson, Chef Ledningsregementet

 

Mobila markförbands ledningssystem och kommunikation
Johan Pakarinen, Managing Director, MilDef Systems AB

    
IS HV, ett exempel på informationshantering och mobil kommunikation för markförband
FMV AL LED OpC2

   
Om FM informationsinfrastruktur och användningen av C3 Taxonomy, exempel från markförbanden
FMV AL LED Integration, SPL LED

 

Demonstration av ett modernt taktiskt ledningssystem, som bl a används praktiskt av JTAC i flera länder, för att leda flyg och indirekt eld
Jeppe Möller CEO Precision Technic Defence A/S i Danmark

 

Taktiska radio- och kommunikationssystem idag och imorgon
Beskrivning av teknikevolution samt utveckling och integration av mjukvarubaserade system.
Jon Staffeldt, Combitech AB

 

Säkerhet i taktiska trådlösa nätverk
Bo Granbom, Saab AB

 

FoU för Cyber säkerhet i mobila nät
Per M. Gustavsson, Senior Advisor Cyber Security/ Associate Professor, Combitech AB