SESAM vårseminarium 2018-05-22

 

Programvara i säkerhetskritiska tillämpningar ? 

Bakgrund

 

Med användarnas ökade krav på snabba beslutsvägar, automatiska beslutsstöd, komplexa system och krav på viritualisering kommer frågan ”Hur säkerställer vi systemsäkerheten i dessa system?” Stora mängder data processas automatiskt och komplexa bedömningar görs i automatiska mjukvarusystem som sedan presenteras för användaren i olika typer av beslutsstödssystem. Ofta förväntas användaren ta beslut baserad på denna information, inte sällan under stor tidspress i situationer där det kanske är svårt att hinna med att kontrollera informationens rimlighet. Vilka principer och processer bör man använda för att bygga och verifiera mjukvarusystem för säkerhetskritiska tillämpningar? Det finns nationella regelverk såsom Handbok för Programvara i Säkerhetskritiska tillämpningar (H Prog Säk) och flertalet internationella standarder som behandlar dessa frågeställningar.

 PROGRAM

 

Handbok för programvara i säkerhetskritiska tillämpningar
Lars Lange, FMV

 

EXEMPEL OCH ERFARENHETER FRÅN INDUSTRIN

 

ISO 26262 Functional safety – anpassning av standarden för autonoma lastbilar
Björn Enqvist, Combitech

 

RTCA-DO 178C – “Software Considerations in Airborne Systems andEquipment Certification”
Erfarenheter och exempel från flygindustrin

Lars Ljungberg, Functional Safety, Saab Avionics

 

ÖVERSIKT TILLÄMPLIGA STANDARDER

 

Jämförelse mellan aktuella standarder för säkerkritisk programvara
Affisch_Functional_safety_2017

Jan Jacobsson, RISE

 

Paneldiskussion
(Vilket område i programsäkerhet bör vi titta på härnäst?)