SESAM Vårseminarium 2019-05-23

 

FMN ett stöd för utveckling inom försvaret och försvarsindustrin? 

 

Bakgrund

Som resultat av det förändrade säkerhetsläget har länderna inom EU och Nato beslutat om resursökningar. Planen och förväntningen är att både volym och kvalitet på militära förband och deras materiel ska öka. 35 nationer inom och utom Nato har format FMN (Federated Mission Networking) där gemensamma standarder för förmågeuppbyggnad och interoperabilitet sätts. Gemensamt har en ny fokuserad modell för utveckling av försvarsmateriel skapats. Förväntan från den politiska nivån är att både volym och kvalitet på militära resurser tillväxer i snabb takt under 2020-talet. För att kunna svara mot behoven behöver nya metoder tillämpas.
FMN utgör ett ramverk för att snabbt bygga upp militära resurser baserad på teknisk utveckling som kan kopplas ihop med andra nationer och system för att uppnå gemensamma militära resurser.
Detta är ett “Workgroup call” till industrin för att starta upp en dialog med myndigheterna. Hur kan en svensk materielutvecklingsmodell se ut i framtiden för att hantera dessa premisser, det är arbetsgruppens frågeställning.

 

Innehåll i SESAM vårseminarium

  • Information om FMN ramverk

    • Vad det är, hur det påverkar oss och vad vi behöver kunna

    • Exempel på processer, standarder och produkter

  • Jämförelser med befintliga svenska modeller

  • Workshop, om behov och samverkan

Förmågetillväxt kräver nya metoder

Genomlysning av tillgängliga resurser för att utveckla system för militär användning inom EU och Nato. Gemensamma verktyg för försvarsmaterielutveckling för industri och myndigheter.

 
PROGRAM

 

Inledning
Curt Merkell, ordförande SESAM

 

Översikt av teknisk standardisering i försvarssektorn, strukturer, utvecklingen och publika resurser

Michael Stolz, FMV och Ingvar Wikström, Citan Consulting

 

FMN standardprofil, med konkreta exempel
Daniel Åkerman, Spacemetric AB

 

FMN och C3-taxonomin
Tommy Nordqvist, Frontend Strategy AB

 

------

Noteringar från dagen