SESAM Höstseminarium 2020-11-24

 

Kravhantering och FMN, en omöjlig kombination? 

 

Både att utveckla och hantera krav i större utvecklingsprojekt innehåller ofta svåra utmaningar, särskilt för komplexa mjukvarusystem och för system-av-system. Den samlade kravbilden tas fram i omgångar av olika aktörer såsom användare, upphandlande myndighet och levererande industri. I denna process är struktur och spårbarhet till överliggande kravbild en absolut nödvändighet, men ofta en svår utmaning. God kännedom om den verksamhet i vilken det kravställda systemet skall användas i kombination med strukturerade och systematiska metoder och processer för att utveckla och hantera kravmassan är avgörande framgångsfaktorer. En ytterligare komplicerande omständighet är om utvecklingen sker i multinationell kontext 

SESAM anordnar ett seminarium med fokus på metoder och processer för utveckling och hantering av krav för komplexa system. Erfarenheter diskuteras från dels arbetet med att definiera Nästa Generations Stridsfartyg (NGS), dels från arbetet med den pågående utvecklingen inom NATOs Federated Mission Networking (FMN) verksamhet, där Sverige deltar som fullvärdig medlem.

 


PROGRAM

 

Framtagning av krav, metodik, inkl bakgrund om förankring i verksamhetens behov

Erfarenheter från arbetet med att kravställa Nästa Generations Stridsfartyg (NGS)  

Tommy Nordqvist, Front End Strategy AB

 

Den nya doktrinen, vad händer med kravställning och planering?
När vi går från nedskärningar till tillväxt och krav på interoperabilitet påverkas planeringsarbetet
Michael Stolz, FMV

 

Syftet med FMN
Bakgrund, interoperabilitet, framtagning av ramverk

Mats Bergström, konsult FMV

 

FMN approach from requirements to capabilities

James Kraft, FMN OCWG, Operations Requirements Manager

 

När FMN krav möter verkligheten
Operativt nyttjande av FMN kompatibelt ledningsstödsystem

Roy Johansson, fd Försvarsmakten, konsult