SESAM seminarier

 

2020-11-24 

 

2020-05-06

 

2019-11-21

 Kravhantering och FMN, en omöjlig kombination?

 

Interoperabilitet ur verksamhetsperspektivet och i praktiken

 

Försvarets förmågeutveckling - Utveckling under nya förutsättningar

2019-05-23

FMN ett stöd för utveckling inom försvaret och försvarsindustrin?

2018-12-05

Innovationsförmåga för mjukvaruintensiva system i försvaret av Sverige

2018-05-22

Programvara i säkerhetskritiska tillämpningar

2017-06-01

Hur stöder vi praktiskt idé- och innovationshantering i försvarssektorn idag?

2016-11-24

Ramverk för C3I - tillämpning för operativ effekt

2016-05-11

Informationssäkerhet, Markförband, Mobilitet

2015-12-03

Ledningsystem och Standarder

2015-06-09

Ledning och verkan i Cyberåldern

2014-11-18

Moderna ledningssystem

Mission Network som plattform. Hur möter vi det?

2013-11-14

SWECCIS

2013-05-14

Big Data

2012-11-21

Multinationella insatser i framtiden –

Utmaningar för programvarusystem

2012-05-10

Presentationsdag där vi ger ett smakprov av frågeställningar och kunskap inom SESAMs intresseområden

2011-11-17

Automatiserad programvarutestning -
Utmaningar, exempel och potential i kritiska system

2010-11-11

Agila metoder –
en förutsättning för att lyckas med komplexa försvarssystem?

2009-11-19

Geodataförsörjning och dess användning i systemlösningar

2009-04-27

Miniprojekt MODAF

2008-11-20

Modelbaserad utveckling

2008-05-21--22

System Safety in Software-Intensive Systems

2007-11-08

Teknikläget idag för Nätverksbaserat försvar i en interoperabel miljö

2007-01-25

Vad kan vi lära av spelindustrin?

2006-05-31

Trender inom teknik och metodik för programvaruintensiva system

2005-10-20

Interoperabilitet och Nätverksförsvar

2004-10-20

Information - från börda till resurs? - Informationshantering i framtida försvaret

2003-10-22

Informationssäkerhet i en NBF-miljö - nya utmaningar för systemutvecklingen

2003-08-20--21

System Safety for Software-Intensive Systems

2002-10-23

MODELLBASERAD UTVECKLING - modellen i fokus

2002-08-28

Architecture Framework Evolution in the United States and Sweden

2001-10-24

ARKITEKTUR DÅ, NU OCH SEDAN - från vision i retoriken till integration uti praktiken

2000-10-18

Programvaran i Det nya försvaret

Övriga seminarier

2003-11-17

Från INCOSE Sveriges seminarium i Stockholm 2003-11-17; Ivar Jacobsons historikföredrag "Use Cases & Systems of Systems” (PDF på 3,5 MB)